Paslaugų administravimo, aptarnavimo, organizacijų ir įstaigų veiklos sektorinis profesinis komitetas

1. Vytautas Liesionis, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros docentas, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas – komiteto pirmininkas

2. Milda Kojelienė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus patarėja, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguota atstovė – pirmininko pavaduotoja

3. Vyginta Damzenienė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota atstovė

4. Jūratė Jasiūnienė, Lietuvos pramonės profesinės sąjungos komunikacijos koordinatorė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguota atstovė

5. Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos deleguota atstovė

6. Irena Miškinienė, Lietuvos vertėjų asociacijos valdybos narė ir iždininkė, Lietuvos vertėjų asociacijos deleguota atstovė

7. Vyda Mozūriūnienė, UAB „Comfort Heat“ vadovė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguota atstovė

8. Valdemaras Narkovičius, UAB „Sareme” generalinio direktoriaus pavaduotojas, asociacijos „Apsaugos verslo grupė” deleguotas atstovas

9. Ilvija Pikturnaitė, Klaipėdos valstybinės kolegijos docentė, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguota atstovė

10. Saulius Pridotkas, UAB „AKTKC – Apsaugos centras” direktorius, asociacijos „Apsaugos verslo grupė” prezidentas, asociacijos „Apsaugos verslo grupė” deleguotas atstovas

11. Danutė Sinkevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė

12. Vaidas Šalaševičius, Regionų verslo plėtros asociacijos prezidentas, Lietuvos verslo konfederacijos deleguotas atstovas

13. Andrius Verbyla, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų kancleris, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas

14. Aušra Zigmontienė, Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos direktorė, Lietuvos darbdavių konfederacijos deleguota atstovė

15. Romuald Žukovski, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas, Paslaugų ir turizmo darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ deleguotas atstovas

16. Albertas Žalys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotas atstovas (jam nesant, Giedrė Pačėsienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėja, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė, Eglė Remeisienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė)

Informacijos atnaujinimo data 2019-09-17