Aktuali informacija Automobilio mechaniko ir Automobilių elektros įrengimų remontininko specialybių mokytojams

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla parengė video mokymo/si priemonė – vaizdo pamoka „Elektros grandinių patikra“.

Minėtoje vaizdo pamokoje pateikiama susisteminta informacija apie realių elektros grandinių gedimų radimo ir jų atsiradimo priežasčių nustatymo galimybes tarp įvairių elektrinių komponentų automobilyje.

Ši mokymo/si priemonė yra puiki pagalba vykdant praktinį mokymą nuotoliniu būdu Automobilio mechaniko ir Automobilių elektros įrengimų remontininko specialybių mokiniams.

Kviečiame aktyviai dalintis ir naudotis profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties banke profesinio mokymo įstaigų mokymo(si) priemonėmis.