Aktuali informacija dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. balandžio 17 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-574 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“. Minėtu įsakymu nustatyta, kad 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas (išskyrus Ministro įsakymo 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus) karantino laikotarpiu nevykdomas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyrius parengė atmintinę, kurioje pateikiamos gairės profesinio mokymo teikėjams, 2019–2020 mokslo metais vykdantiems formaliojo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas (priėmimas vykdytas per LAMA BPO), kaip organizuoti ir atlikti baigiamųjų kursų mokinių pasiekimų vidurkių vedimą, jų įkėlimą į Mokinių registrą ir profesinio mokymo diplomų išdavimą.