Aktuali informacija dėl ūkininkavimo pradmenų mokymo programos įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2019 m. spalio 16 dieną pasirašė įsakymą Nr. 3D-575 „Dėl ūkininkavimo pradmenų mokymo programos vykdymo“, kuriuo yra nustatyti nauji ir/ar patikslinti reikalavimai, susiję su Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos turiniu bei įgyvendinimu, mokymo įstaigų akreditacija.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra atnaujins Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą iki 160 val. trukmės bei įregistruos minėtą programą į Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą.

Taip pat bus parengtas mokymo įstaigų, vykdančių mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, akreditavimo tvarkos aprašas.
Nuo šiol mokymo įstaigos privalės teikti informaciją VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai apie planuojamus mokymus ir asmenis, baigusius mokymo programą pagal jos pateiktą formą. Interneto svetainėje www.litfood.lt bus skelbiama informacija apie asmenis, baigusius Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 dienos tik naujai akredituos mokymo įstaigos galės vykdyti mokymus pagal atnaujintą Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.
Kontaktai pasiteiravimui: el. p. e.kavaliauskiene@litfood.lt