Aktuali informacija organizacijoms, suinteresuotoms nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimu

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2019 m. spalio 8 dieną patvirtino Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų specialistų, atliekančių remontą, konservavimą, restauravimą, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo tvarkos aprašą.

Minėtas aprašas nustato kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo tvarką, kvalifikacijos kėlimo mokymo programų sudarymo ir tvirtinimo reikalavimus ir kt. Atkreipiame dėmesį, kad parengtos Tvarkybos darbų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programos turi būti suderintos su Kultūros ministerija.

Aprašas taikomas aukštosioms mokykloms, asociacijoms, sąjungoms, specialistų rengimo centrams, mokymo įstaigoms, kurios sieks įgyti teisę rengti tvarkybos darbų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programas ir organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus.