Aktuali informacija profesinio mokymo licencijų turėtojams

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotos atnaujintos formaliojo profesinio mokymo programos: Valstybinės darbo inspekcijos parengta Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa (valstybinis kodas 161086201) ir Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro parengta Medicininių sterilizatorių naudojimo ir priežiūros mokymo programa (valstybinis kodas 360052401).

Profesinio mokymo teikėjams, kurie jau turi šių programų licencijas, leidžiama vykdyti atnaujintas mokymo programas be atskiro licencijos perrašymo. Tiems, kurie turi licencijas, bet vykdo ne Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas mokymo programas, išduotos licencijos galiojimas gali būti nutrauktas. Nutraukus licencijos galiojimą jos turėtojas negali verstis licencijuojama veikla.

Atnaujintos mokymo programos paskelbtos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro svetainėje adresu http://www.kpmpc.lt/kpmpc/?page_id=1505.