Aktuali informacija profesinio mokymo teikėjams, vykdantiems darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programas

Informuojame apie pakeitimus, susijusius su darbuotojų saugos ir sveikatos srities formaliojo profesinio mokymo programų vykdymu. Išsamią informaciją rasite LR ŠMM 2014-05-08 rašte Nr. SR-2120 „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos srities formaliojo profesinio mokymo programų vykdymo“.
LR ŠMM 2014-05-08 raštas Nr. SR-2120 „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos srities formaliojo profesinio mokymo programų vykdymo