Apdovanotos švietimo įstaigos, įmonės, asociacijos, sėkmingai įgyvendinančios pameistrystę

Gegužės 20 d. Vilniuje vykusioje Tarptautinėje konferencijoje pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje klausimais už sėkmingą bendradarbiavimą, skatinant ir įgyvendinant pameistrystę Lietuvoje, apdovanoti Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, UAB „Arginta Group“, asociacija „Infobalt“, EIS Group Lietuva.

„Pameistrystė dabartiniu metu tapo vienu iš raktinių žodžių, sprendžiant nedarbo ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumo, ekonomikos plėtros problemas visoje Europos Sąjungoje. Turbūt turėtume sutikti, kad tai – ne vienintelis išsigelbėjimas, tačiau taip pat turėtume pripažinti, kad efektyviai ir optimaliai įgyvendinama pameistrystė gali ženkliai padėti sprendžiant šias problemas,“- sakė ministrė A. Pitrėnienė.

Ji pabrėžė, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse pameistrystė labai sėkmingai įgyvendinama jau daugelį metų. „Tačiau, atsižvelgus į kiekvienos šalies ypatumus, negalime 100 proc. perimti jų patirties. Svarstome galimybę pameistrystės įgyvendinimui panaudoti iš profesinio mokymo įstaigų tinklo optimizavimo sutaupytas lėšas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą,“ – sakė švietimo ir mokslo ministrė.

Pasak A. Pitrėnienės, pameistrystės srityje ir Lietuva jau turi konkrečius nuveiktus darbus: kartu su Europos profesinio mokymo plėtros centru parengta teminė pameistrystės apžvalga, jau parengtas ir Pirminis veiksmų planas pameistrystei Lietuvoje plėtoti ir įgyvendinti.

„Prieš metus aš ir Latvijos bei Estijos šalių švietimo ir mokslo ministrai pasirašėme ketinimų deklaraciją dėl Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljanso sukūrimo. Ja įsipareigojome glaudžiau bendradarbiauti, keistis patirtimi, kartu populiarinti pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje. Kartais gerosios patirties ieškome kažkur toli ir pamirštame kaimynus, todėl labai skatinčiau iš šio projekto pasiimti kaip įmanoma daugiau naudos, kartu ieškant atsako į bendrus iššūkius“,- sakė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Šiandien ministrė A. Pitrėnienė taip pat susitiko su į konferenciją atvykusiu Europos profesinio mokymo plėtotės centro (CEDEFOP) direktoriumi Joachim James Calleja. CEDEFOP ekspertai gerai įvertino pameistrystės galimybes Lietuvoje, pabrėžė, kad Vyriausybė daug investavo į profesinio mokymo modernizavimą ir plėtrą.

Konferencijoje, kurioje dalyvavo Latvijos, Estijos, Austrijos, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių atstovai, tarptautiniai ekspertai buvo diskutuojama apie pameistrystės rėmimą ir skatinimą, gerąsias užsienio šalių ir Lietuvos patirtis, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pirminį veiksmų planą pameistrystei Lietuvoje plėtoti ir įgyvendinti.

Mokymą pameistrystės forma šiuo metu siūlo 12 profesinio mokymo įstaigų, 5 darbo rinkos mokymo centrai, taip pat kvalifikuotus darbuotojus priimančios įmonės. Pameistrystės būdu Lietuvoje jau mokėsi apie 1500 asmenų.

Taikydamos pameistrystės mokymo formą profesinio mokymo įstaigos glaudžiai bendradarbiauja su darbdaviu, kad mokinys įgytų reikiamų įgūdžių. Pameistriui sudaromas individualus mokymo planas, pagal kurį asmuo galėtų ir mokytis, ir dirbti. Darbdavys su pameistriu turi sudaryti darbo sutartį, mokėti sulygtą atlyginimą, suteikti kasmetines atostogas ir vykdyti kitus sutarties įsipareigojimus. Pameistrys mokosi pakaitomis tai profesinio mokymo įstaigoje, tai darbo vietoje. Tai ypač aktualu socialiai jautresnių grupių žmonėms, nes mokantis nenutrūksta darbo santykiai, mokama ta pati alga.

Konferencija organizuojama pagal Erasmus + programos projektą „Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje“.

Konferencijos nuotraukos

Parengta pagal ŠMM informaciją