Asmens įgytų kompetencijų vertinimas: vykdymo patirtys ir naujovės

Š. m. birželio 22 d. 9.00 val. kviečiame visus suinteresuotus asmenis dalyvauti informaciniame renginyje „Asmens įgytų kompetencijų vertinimas: vykdymo patirtys ir naujovės“. Renginio metu bus aptariami asmens įgytų kompetencijų vertinimo pokyčiai, patvirtinti 2022 m. gegužės 10 d., pristatomas asmens įgytų kompetencijų stebėsenos vykdymas, aptariama kompetencijų vertinimo vykdymo patirtis.

Renginio dalyvius maloniai prašome užsiregistruoti ir registracijos formoje pateikti su kompetencijų vertinimu kylančius klausimus – https://forms.gle/zRnFHQ2Eu3h4ZqFT6
Susitikimo vieta – https://teams.microsoft.com/
Renginio trukmė – iki 2 valandų.

Prieš susitikimą kviečiame visus susipažinti su www.kpmpc.lt puslapyje skelbiama informacija apie kompetencijų vertinimą (https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/asmens-igytu-kompetenciju-vertinimas/), taip pat su Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu, kurio aktuali redakcija atnaujinta 2022 m. gegužės 10 d. – https://e-seimas.lrs.lt/