Atnaujinta profesinio mokymo metodinių komisijų sudėtis

Siekdami kuo aktyviau plėtoti diskusijas dėl profesinio mokymo kokybės bei remiantis Profesinio mokymo metodinės komisijos nuostatais buvo atnaujinta profesinio mokymo metodinių komisijų (toliau – Komisija) sudėtis. Naujai 3 metų kadencijai išrinkti Komisijų pirmininkai.

Komisijos veiklos uždavinys – gerinti profesinio mokymo kokybę savo veiklos srityje.

Komisijos funkcijos:

  • analizuoja siūlymus ir sprendžia dėl profesinio mokymo priemonių rengimo;
  • vertina ir sprendžia dėl profesinio mokymo priemonių tinkamumo naudoti profesinio mokymo procese;
  • analizuoja bei rengia siūlymus dėl profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir teikia juos Centrui, organizuoja profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius;
  • konsultuoja naujų Modulinių programų rengėjus dėl programos apimties, teikia siūlymus dėl programų atnaujinimo;
  • konsultuoja mokymo įstaigas dėl Meistriškumo konkursų rengimo bei aprobuoja regioninių ir nacionalinių konkursų nuostatus;
  • konsultuoja akredituotas Kompetencijas vertinančias institucijas dėl asmens kompetencijų vertinimo užduočių rengimo bei teikia siūlymus dėl jų atnaujinimo;
  • atlieka kitas su metodine veikla susijusias funkcijas.

Siekiame glaudaus bendradarbiavimo tarp Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ir profesinio mokymo įstaigų, todėl esame atviri Jūsų pasiūlymams, rekomendacijoms.

Dėkojame visoms profesinio mokymo įstaigoms už sėkmingą bendradarbiavimą.

Kviečiame susipažinti su Komisijų atnaujinta sudėtimi:

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/profesinio-mokymo-metodines-komisijos/