Baltijos šalių nacionalinių kvalifikacijų sandarų koordinavimo punktų susitikimas Latvijoje

Siekiant plėtoti Baltijos šalių kvalifikacijų sandarų nacionalinių koordinavimo punktų bendradarbiavimą Europos ir nacionalinių kvalifikacijų sandarų (NKS) įgyvendinimo klausimais, 2022 m. birželio 17 d. Jūrmaloje, Latvijos Respublikoje, įvyko metinis Baltijos šalių kvalifikacijų sandarų nacionalinių koordinavimo punktų susitikimas. Susitikimą organizavo Latvijos Akademinio informavimo centras (AIC), koordinuojantis Latvijos kvalifikacijų sandaros įgyvendinimą.

Susitikimo dalyviai pristatė NKS ir nacionalinių kvalifikacijų sistemų aktualijas, susijusių teisės aktų pokyčius, nacionalinių kvalifikacijų registrų plėtros rezultatus. Estijos atstovai taip pat supažindino su kuriamu įgūdžių klasifikatoriumi. Susitikimo metu buvo aptartos NKS plėtros perspektyvos, tartasi dėl tolesnio bendradarbiavimo gairių.

2023 metais susitikimą organizuos Lietuvos kvalifikacijų sandaros nacionalinis koordinavimo punktas, kurio funkcijas vykdo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Baltijos šalių bendradarbiavimas EKS ir NKS srityse plėtojamas įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „EKS įgyvendinimas Lietuvoje“, projekto numeris 101051327.

European-Qualifications-Framework1