Dar glaudesnis AIKOS ir PLOTEUS bendradarbiavimas

Š.m. birželio 1 d. sėkmingai startavo Europos Komisijos (toliau EK) finansuojamas projektas “Nacionalinių duomenų bazių kūrimas/tobulinimas siekiant užtikrinti ryšį su PLOTEUS portalu” (angl. Databases on Learning opportunities to be connected to Ploteus).

Projektą įgyvendina Švietimo mainų paramos fondas (toliau Fondas). Taip pat projekte kaip partneriai dalyvaujaŠvietimo ir mokslo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Projekto tikslas – pagerinti informacijos apie mokymosi galimybes AIKOS sistemoje (AIKOS – Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema) kokybę ir patrauklumą galutiniam vartotojui ir taip prisidėti prie PLOTEUS portalo (PLOTEUS – Portal on Learning Opportunities Throughout European Space) populiarinimo.

Siekiant išsikelto projekto tikslo Fondas dviejų metų laikotarpiui numatė tokias veiklas:

  • Atlikti galutinių AIKOS ir PLOTEUS portalų vartotojų poreikių, susijusių su pateikiamos informacijos tikslumu ir atraktyvumu, tyrimą.
  • Remiantis tyrimo rezultatais parengti mokymų medžiagą, kurioje būtų išdėstyti reikalavimai ir rekomendacijos kaip patraukliai pateikti informaciją apie mokymosi galimybes interneto portaluose.
  • Vadovaujantis parengtomis rekomendacijomis suorganizuoti mokymus aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovams, kurie tiesiogiai prisideda prie informacijos apie mokymosi galimybes jų institucijoje pateikimo AIKOS sistemai.
  • Atlikti AIKOS sistemos IT ir turinio patobulinimus užtikrinančius kokybiškesnę ir tikslesnę informaciją, kuri yra tiesiogiai perduodama iš AIKOS į PLOTEUS portalą.

PLOTEUS portalas buvo sukurtas tam, kad teiktų kaip galima išsamesnę informaciją ir padėtų tiek studentams ieškantiems juos dominančių studijų, tiek darbdaviams, ieškantiems informacijos apie būsimų darbuotojų išsilavinimą ir kvalifikacijas, tiek profesijos konsultantams, mokytojams ir tėvams, ieškantiems informacijos apie mokymosi ir darbo Europoje galimybes. Šiuo metu ne visos šalys teikia informaciją apie mokymosi galimybes į PLOTEUS portalą, todėl EK skyrė papildomą finansavimą nacionalinių sistemų kūrimui arba tobulinimui. PLOTEUS portalas gali gyvuoti tik kiekvienos Europos Sąjungos šalies indėlio dėka. Todėl Švietimo mainų paramos fondas kartu su partneriais dalyvavo EK paskelbtame konkurse ir laimėjo finansinę paramą, skirtą egzistuojančio AIKOS portalo tobulinimui. Šiuo projektu Fondas taip pat siekia prisidėti prie EK iniciatyvos populiarinti PLOTEUS portalą.

Dar-glaudesnis-AIKOS-ir-PLOTEUS-bendradarbiavimas