Dėl tęstinio profesinio mokymo programų, pagal kurias vykdomas motorinių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti vairuotojų pradinis ir periodinis profesinis mokymas

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-770 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre Transporto paslaugų švietimo posrityje pagal Lietuvos švietimo klasifikatorių iki 2018 m. kovo 15 d. įregistruotos tęstinio profesinio mokymo programos, pagal kurias vykdomas motorinių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti vairuotojų pradinis ir periodinis profesinis mokymas, gali būti vykdomos, iki jas baigs iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. priimti mokytis mokiniai.

(žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f32c88c2ee9511e89d4ad92e8434e309/asr)