Europos Komisijos konferencija „Link Europos įgūdžių ir kvalifikacijų erdvės“

KPMPCEuropean-Qualifications-Framework1

2014 m. birželio 17 d. Briuselyje vyko Europos Komisijos (EK) organizuota konferencija „Link Europos įgūdžių ir kvalifikacijų erdvės“ (angl. „Towards a European Area of Skills and Qualifications“). Renginyje dalyvavo beveik 300 švietimo, darbdavių ir jaunimo organizacijų atstovų iš Europos Sąjungos ir kitų šalių. Renginio metu švietimo ekspertai, politikos formuotojai, darbdavių ir jaunimo organizacijų nariai, kiti suinteresuoti asmenys turėjo galimybę pareikšti komentarus ir užduoti klausimus. Konferencija buvo skirta pristatyti Europos Komisijos organizuotų viešųjų konsultacijų ir „Eurobarometro“ apklausos rezultatus, susijusius su Europos kvalifikacijų ir įgūdžių erdvės galimybėmis bei aptarti, kaip:

  • esami Europos lygmens instrumentai (pvz. Europass, Ploteus, kt.) padeda įsidarbinti;
  • šios priemonės prisideda prie įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumo, pripažinimo;
  • jos pritaikytos kintantiems besimokančiųjų poreikiams ir mokymosi galimybėms;
  • stiprinti kvalifikacijų, kreditų, mokymosi rezultatų tarpusavio pripažinimą ES ir kitose šalyse.

Viešosiomis konsultacijomis buvo siekiama išsiaiškinti socialinių partnerių nuomonę apie pagrindines problemas, susijusias su įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumu ir pripažinimo galimybėmis tarp Europos Sąjungos šalių, taip pat, esamų ir Europos lygmeniu taikomų instrumentų adekvatumą šių dienų poreikiams. Konsultacijų metu Europos Komisija gavo 85 pozicijų dokumentus bei sulaukė 289 atsakymų į internete pateiktą klausimyną.

„Eurobarometro“ apklausoje dalyvavo arti 28 000 ES28 šalių piliečių, kurių buvo prašoma atsakyti į klausimus, susijusius su mokymosi pasiekimais, įgūdžių ir kvalifikacijų įgijimu formaliu ir neformaliu būdu, jų pripažinimu, mobilumu, žiniomis apie Europos kvalifikacijų sandarą, profesinį orientavimą, informacijos paieškos galimybes.

Konferencijos metu pristatant ir aptariant apklausų rezultatus dažniausiai buvo akcentuojamas poreikis aktyviai skleisti informaciją apie kvalifikacijų sandaros bei Europos instrumentų naudą užtikrinant kvalifikacijų kokybę, vertinant ir pripažįstant kvalifikacijas. Pabrėžta, jog skelbiama informacija turi būti adaptuota atitinkamai tikslinei grupei bei atitikti jos interesus. Nuolat akcentuotas bendradarbiavimo tarp švietimo ir verslo organizacijų stiprinimo poreikis, siekiant mažinti jaunimo nedarbą Europos Sąjungos šalyse.

Daugiau informacijos:

  • „Eurobarometro“ tyrimo ataskaita ir santraukos pagal ES šalis

ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf;
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#417.