Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) leidiniai lietuvių kalba

Cedefop, bendradarbiaudamas su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga išleido Lietuvos profesinio mokymo sistemą pristatančius leidinius – Profesinis mokymas Lietuvoje ir Profesinio mokymo sistemos bruožai.

Taip pat į lietuvių kalbą išversti Cedefop trumpraščiai:

Kaip išlaikyti jaunuolius (profesiniame) mokyme?

Kvalifikacijų sandaros Europoje. Reikiamų sąsajų kūrimas

Grįžti mokytis, grįžti į darbą

Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) galimybės ir kylantys iššūkiai