Geroji neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso patirtis

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2017 m. administravo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-757 patvirtintas 2017 metais finansuojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų ir savivaldybių paraiškų sąrašas. Konkursu siekta tenkinti kuo įvairesnius suaugusiųjų mokymosi poreikius. Konkurso esmę nusako jo tikslai:
1. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas regionuose;
2. Ugdyti darbo rinkai aktualias suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas;
3. Tenkinti trečiojo amžiaus asmenų mokymosi poreikius;
4. Tobulinti andragogų kompetencijas įgyvendinant aktualias suaugusiųjų švietimo programas;
5. Plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas formaliojo švietimo įstaigose;
6. Skatinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų plėtrą savivaldybėse.

2017 metais finansuoti 42 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų teikėjai ir 11 savivaldybių. Finansavimas skirtas įvairių tipų organizacijoms: trečiojo amžiaus universitetams, asociacijoms, profesinio rengimo centrams, universitetams, kolegijoms, verslo subjektams, viešosioms įstaigoms, švietimo, mokymo centrams, švietimo pagalbos tarnyboms bei kitoms institucijoms. Programų vykdytojai teigiamai atsiliepė apie galimybę dalyvauti konkurse, kuris sudaro puikias sąlygas įvairiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams įgyvendinti bendruomenei ir visuomenei aktualias mokymo programas. Taip pat įvardino pagrindines konkurso teigiamas puses – tikslinių grupių įvairumas, mokymo programų tęstinumas, ilgalaikiškumas, kuris sudaro galimybę parengti ir įgyvendinti atitinkamos pagal poreikį apimties programą, suteikti dalyviams gilesnes ir platesnes žinias bei daugiau praktinių įgūdžių, sudaryti galimybes pasidalinti gerąja bei kolegialiąja patirtimi tarpusavyje, užmegzti naujas dalykines pažintis, pakviesti daugiau lektorių. Atsižvelgdami į konkurso sąlygas programų vykdytojai įvairiuose Lietuvos regionuose bei savivaldybėse, įsitraukiant į šią veiklą neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriams, vykdė kvalifikacijos tobulinimo bei bendrųjų kompetencijų mokymus.

2017 m. spalio – gruodžio mėn. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre buvo vykdoma programa „Mokymasis – jėga“, skirta senjorams. Šios programos tikslas – sudaryti galimybę trečiojo amžiaus universiteto klausytojams tobulinti bendrąsias kompetencijas, atnaujinant užsienio kalbos, kompiuterinio raštingumo, meno ir sveikatos žinias. Aktyvus senėjimas ženkliai prisideda prie vykstančių demografinių procesų neigiamo poveikio mažinimo. Todėl būtina sudaryti palankias sąlygas mokytis vyresnio amžiaus žmonėms. Tyrimai rodo, kad besimokantys senjorai yra aktyvesni, dažniau savanoriauja, ilgiau dirba ir yra sveikesni. Todėl senjorų mokymasis yra vienas iš būdų demografinei krizei spręsti.

Informacinio skaitmeninio raštingumo modulio metu dalyviai mokėsi tikslingai ir saugiai taikyti šiuolaikines technologijas asmeninėje veikloje, siekė informacinių ir komunikacinių technologijų srityje įgyti žinių ir patyrimo, leisiančių gyventi visavertį gyvenimą žinių visuomenėje. Programos dalyvių amžiaus vidurkis – 69 metai. Visi programos dalyviai išreiškė norą ateityje tęsti mokymąsi informacinio kompiuterinio raštingumo srityje.

1-informacinio-skaitmeninio-rastingumo-mokymaiInformacinio skaitmeninio raštingumo mokymai

Sveikos gyvensenos mokymuose senjorams buvo akcentuojama saugaus mankštinimosi svarba. Senjorai išmoko mankštą daryti įvairiose aplinkose: sėdint ant kėdės, stovint prie sienos, žiūrint televizorių ir pan. Teorinės žinios buvo pagrindžiamos praktiniais užsiėmimais, išbandyti visi pratimai, pritaikyti kiekvienam asmeniškai. Senjorai noriai dalyvavo užsiėmimuose, stengėsi kruopščiai atlikti visas užduotis. Sveikos gyvensenos teorinių užsiėmimų metu, senjorai domėjosi sveikos mitybos, vaistažolių, aromaterapijos įtaka sveikatai.

2-sveika-gyvensena-geros-savijautos-saltinisSveika gyvensena – geros savijautos šaltinis

Dailės terapijos mokymų metu dalyviai sužinojo kokias dailės technikas galima pritaikyti atnaujinant senus daiktus, esančius jų buityje. Praktiškai išmoko dekupažo technikos, papjė mašė, dekoravimo tekstile ir gamtinėmis priemonėmis. Dekupažas – tai savita terapija, kuri ramina, atpalaiduoja. Užsiėmimų metu kursų lankytojai susipažino su dekupažo technikų įvairove bei jų pritaikymo galimybėmis. Sužinojo kokios dekoravimo priemonės bei medžiagos naudojamos. Savo darbuose naudojo tradicines ir netradicines sendinimo priemones. Kūrybingai taikė skirtingas dekoro priemones ir būdus. Dekoruojamo daikto faktūrų kūrimui naudojo papjė mašė techniką.

Komunikacinės kompetencijos ugdymas anglų kalba senjorų tarpe turėjo didžiulį pasisekimą. Užsiėmimų metu paliestos labai praktiškos temos, kurių dėka ateityje dalyviai bendraus tiek asmeninio, tiek viešojo gyvenimo situacijose – susipažįstant su kitais žmonėmis, kalbant parduotuvėse, užsakant prekes telefonu ar internetu, kelionėse, švenčių metu ir pan.

„Senjorai noriai dalinosi žinių pritaikymo patirtimi: gebėjimu angliškai bendrauti su emigravusiais šeimos nariais, suprasti ir susikalbėti kelionių metu, parašyti sveikinimą kompiuteriu, pagaminti šventei gražų rankdarbį ir pasimokyti teisingai daryti mankštą bei sveikai treniruotis“ – džiaugėsi TAU koordinatorė ir programos autorė Rima Juozapavičienė.

Vienas iš Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurso tikslų – skatinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų teikimo plėtrą savivaldybėse.

2017 m. spalio-gruodžio mėn. Druskininkų savivaldybėje įgyvendintos 7 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programos:
1) Anglų kalbos kursai. Programa – „Anglų kalbos gebėjimų ugdymas Druskininkų savivaldybės bendruomenei“,

3-druskininku-bendruomene-mokosi-anglu-kalbosDruskininkų bendruomenė mokosi anglų kalbos

2) Informacinių technologijų gebėjimų stiprinimas. Programa – „Vaizdinės bei garso medžiagos montavimo, redagavimo pradmenys naudojant Windows filmų montažinę“,
3) Meninė programa – „Pagrindiniai šilko ir vitražo kūrimo principai bei jų pritaikymo galimybės“,

4-meninio-ugdymo-akimirkos
Meninio ugdymo akimirkos

4) Programa pedagogams – „Mokslinio tyrimo metodų praktinis taikymas gamtos pažinimo pamokose“,
5) Praktinė gamtos programa – „Želdinių dizainas ir ekologinė žemdirbystė“,
6) Maisto ir technologijų programa – „Grožis lėkštėje – patiekalų apipavidalinimo pagrindai“,
7) Programa tėvams – „ Kaip bendrauti su vaikais (tėvų ir vaikų emocinio intelekto vystymas)“.

Paskelbus kvietimus į mokymus, buvo išreikštas didžiulis susidomėjimas dalyvauti šiose programose. Tai parodė, kad pasirinktos programos yra aktualios ir naudingos. Visų norinčiųjų mokytis poreikių patenkinti nebuvo galimybių, tad mokymuose dalyvavo apie 120 asmenų. Programų įgyvendinimas buvo aptartas suaugusiųjų švietimo savaitės „Mokymosi galia ir žavesys“ renginiuose. Mokymų vadovai bei dalyviai džiaugėsi galimybe gauti reikalingų žinių, bei tobulinti įgūdžius ir kompetencijas konkrečiose srityse.

Telšių rajono savivaldybė, atsižvelgdama į strategijoje ir bendrajame plane numatytus prioritetus ir siekius, dalyvavo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurse ir padidino galimybes plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas Telšių rajone, palaikė naujas iniciatyvas bei sutelkė suaugusiųjų švietimo teikėjus ir kartu formavo naują suaugusiųjų mokymosi kultūrą savivaldybėje. Telšių rajono savivaldybėje 2017 m. lapkričio–gruodžio mėn. buvo vykdomos 8 programos, iš jų 4 finansuojamos valstybės lėšomis: „Gyventojų integracija į sumanią visuomenę: kompiuterinio raštingumo įgūdžių stiprinimas“, „Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams“, „Anglų ir vokiečių kalbų kursai“, „Mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų mokymasis“. Valstybės finansuojamose programose dalyvavo 157 asmenys.

Daugiausia dėmesio sulaukė užsienio kalbų mokymai. Telšių trečiojo amžiaus universiteto studentai stropiai lankė užsiėmimus. Pasibaigus kursams teigė, kad pagerėjo jų anglų ir vokiečių kalbų įgūdžiai, reikalingi kasdieniame gyvenime: keliaujant, bendraujant su artimaisiais ir draugais internete, užsisakant bilietus internetu ir pan. Taip pat studentai pagilino žinias apie įvairių šalių kultūrą, tapo labiau motyvuoti be baimės vartoti svetimą kalbą.

Labai gerai apie mokymus atsiliepė Telšių rajono globos namų gyventojai, kurie mokėsi naudotis informacinėmis technologijomis savo kasdienėje veikloje ir buityje. Užsiėmimų organizavimas vis kitose mokymosi vietose sudarė galimybę senjorams integruotis šiuolaikiškame gyvenime bei mažinti skaitmeninę ir socialinę atskirtį.

Taip pat sulaukta teigiamų atsiliepimų apie programą „Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams“: net 95,8 proc. dalyvių programos atitiktį lūkesčiams įvertino labai gerai. Atsiliepimų anketoje teigiama, kad programos dalyviai patobulino tėvystės įgūdžius, įgijo psichologinių ir pedagoginių žinių, kaip auklėti ir ugdyti vaikus, efektyviai spręsti iškilusias problemas.

5-telsiu-rajono-savivaldybeje-vykusiu-mokymu-akimirkaTelšių rajono savivaldybėje vykusių mokymų akimirka

Įgyvendinus programas buvo suorganizuota apskritojo stalo diskusija su programų teikėjais. Programų teikėjai išsakė nuomonę, kad programoms parengti ir įgyvendinti reikalingas ilgesnis laikotarpis. Aktyvūs ir motyvuoti besimokantieji išsakė nuomonę, kad per trumpą laiką įgijo jiems reikalingų kompetencijų ir norėtų programų tęstinumo.

6-apskrito-stalo-diskusija-telsiu-rajono-savivaldybejeApskrito stalo diskusija Telšių rajono savivaldybėje