Įgūdžiai skaitmeninei plastiko pramonės įmonių ateičiai (Actions Upward: The Skills for the Digital Future of Plastics Factories)

upskill

Projekto pavadinimas: Įgūdžiai skaitmeninei plastiko pramonės įmonių ateičiai (Actions Upward: The Skills for the Digital Future of Plastics Factories).

Projekto numeris: 600641-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-SSA

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-11-01-2021-04-31

Projekto koordinatorius: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija. LINPRA.

Projekto partneriai: Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva), Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras (Lietuva), Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (Lietuva), European Plastics Converters (Belgija), Plastics and Composites Federation FPC, Alencon Institute of Plastics and Composites (Prancūzija), Tampere Vocational College Tredu (Suomija), Finnish Plastics Industries Federation (Suomija)

Projekto tikslas: susieti Europos profesinio mokymo sistemas su darbo rinkos poreikiais, sukuriant, pilotuojant ir įgyvendinant inovatyvų plastiko liejimo mašinų operatorių ugdymo turinį.

Projekto rezultatai:

Įgyvendinant šį projektą ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių, robotikos bei kitų pažangios gamybos technologijų įgūdžių diegimui, taip pat aplinkosaugos ir verslumo kompetencijų ugdymui, siekiant šių rezultatų:
Profesinio mokymo turinys priartintas prie realių darbo rinkos poreikių.
Tobulinamos ne tik plastiko liejimo mašinų operatorių, bet ir profesijos mokytojų kompetencijos.
Sukurta E-mokymosi sistema plastiko liejimo mašinų operatoriams.

Apie pojektą:

Oficiali projekto svetainė: www.upskill-project.eu/