Įgyvendinamas Europos Komisijos finansuojamas projektas padėsiantis stiprinti suaugusiųjų švietimo planavimą savivaldybėse

Erasmus

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“, kuris finansuojamas Europos Komisijai įgyvendinant Europos sąjungos suaugusiųjų švietimo iniciatyvą (angl. „National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning“).

Projekto veiklos sufokusuotos į savivaldybių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorių, regioninės valdžios ir socialinių partnerių atstovų regionuose kvalifikacijos tobulinimą. Iki 2017 m. spalio mėnesio planuojama suorganizuoti mokymus suaugusiųjų švietimo planavimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, elektroninių mokymosi platformų naudojimo srityse, taip pat projekto rezultatus apžvelgti baigiamojoje projekto konferencijoje.

Šis Europos Komisijos finansuojamas projektas atitinka pagrindinius Europos Sąjungos suaugusiųjų švietimo strateginius dokumentus ir naują Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo redakciją.