Informacija apie 2021 metais atnaujintus profesinius standartus

2021 metų pirmoje pusėje Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – KPMPC), kaip institucija, organizuojanti profesinių standartų rengimą, atnaujino keletą profesinių standartų.

2021 m. sausio 6 d. buvo atnaujintas Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinis standartas (V1-100 Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesini… (e-tar.lt)). KPMPC gavo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro prašymą atnaujinti minėtąjį profesinį standartą pakoreguojant Elektros įrangos surinkėjo (LTKS III) kvalifikacijos aprašą, atsisakant perteklinių kvalifikacijos vienetų bei išgryninant pagrindinius kvalifikacijos vienetus. Minėtojo aprašo koregavimui pritarė Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija bei Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, variklinių ir kitų transporto priemonių, mašinų ir įrangos gamybos ir remonto sektorinis profesinis komitetas.

2021 m. balandžio 26 d. buvo atnaujintas Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinis standartas (V1-177 Dėl Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinio standarto patv… (e-tar.lt)). KPMPC gavo Kauno taikomosios dailės mokyklos pasiūlymą papildyti profesinį standartą Floristo padėjėjo (LTKS II), Keramiko padėjėjo (LTKS II), Pynėjo iš vytelių (LTKS II ir LTKS III) ir Rankdarbių gamintojo (LTKS II ir LTKS III) kvalifikacijomis. Pasiūlymui pritarė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius bei Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba. Iniciatyvą papildyti profesinį standartą Floristo padėjėjo (LTKS II) kvalifikacija taip pat pateikė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, iniciatyvą palaikė Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras. Profesinio standarto atnaujinimui pritarė Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos sektorinis profesinis komitetas.

2021 m. balandžio 30 d. buvo atnaujintas Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinis standartas (V1-67 Dėl Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos s… (e-tar.lt)). KPMPC gavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prašymą atnaujinti Veterinarijos gydytojo (LTKS VII) kvalifikacijos aprašą, papildant jį galvijų bandos sveikatingumo valdymo veterinarijos gydytojo, veterinarijos gydytojo vaistininko ir veterinarijos gydytojo gyvūnų gerovės specialisto specializacijomis. Veterinarijos gydytojo kvalifikacijos aprašo atnaujinimui pritarė kompetentinga institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, taip pat VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Profesinio standarto atnaujinimui pritarė Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos sektorinis profesinis komitetas.

Visų aukščiau minėtųjų profesinių standartų atnaujinimui pritarė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.