Informacija apie atnaujintą profesinį standartą

2023 m. balandžio 26 d. buvo atnaujintas Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinis standartas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d853a310e40611ed9978886e85107ab2

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras gavo dizainerio-maketuotojo (LTKS V) profesinio mokymo programos rengėjų pasiūlymą pakeisti Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesiniame standarte, patvirtintame Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymu NR. V1-124, nustatytus reikalavimus asmeniui dizainerio-maketuotojo (LTKS V) kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti.

Įvertinęs pateiktą pasiūlymą Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras priėmė sprendimą inicijuoti Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinio standarto atnaujinimą.
Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinio standarto atnaujinimui pritarė Spausdinimo, leidybinės veiklos, televizijos ir radijo programų gamybos ir transliavimo, informacinių paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimų sektorinis profesinis komitetas bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.