Informacija apie atnaujintą profesinį standartą

2023 m. gegužės 16 d. buvo atnaujintas Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektoriaus profesinis standartas V1-153 Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymo … (e-tar.lt).

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, reaguodamas į 2023 m. balandžio 26 d. pasitarimo dėl mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, pritaikytų profesinio mokymo programų pasiūlos ir esamo poreikio rezultatus, inicijavo Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto, patvirtinto Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V1-106, atnaujinimą pakeičiant išsilavinimo reikalavimus Medienos apdirbėjo padėjėjo, LTKS II lygis, kvalifikacijai įgyti. Šis pokytis buvo inicijuojamas, siekiant padidinti galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įgyti profesiją profesinėje mokykloje, nes šiuo metu pagal profesiniame standarte numatytus reikalavimus kvalifikacijai įgyti, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai netenkina profesiniame standarte numatyto reikalavimo turimam išsilavinimui, t.y. neturi pagrindinio išsilavinimo. Buvo siūloma LTKS II lygio kvalifikacijoms netaikyti jokių išsilavinimo reikalavimų ir formuluotę pakeisti taip: „Kvalifikacija suteikiama asmeniui, baigusiam profesinio mokymo programą. Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas. Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai netaikomi“.

Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto atnaujinimui pritarė Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektorinis profesinis komitetas bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.