Informacija apie atnaujintą profesinį standartą

2023 m. gegužės 25 d. buvo atnaujintas Viešojo administravimo sektoriaus profesinis standartas (V1-160 Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymo… (e-tar.lt)).

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras gavo pasiūlymą atnaujinti Viešojo administravimo sektoriaus profesinį standartą, patvirtintą Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V1-107: Lietuvos kalėjimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasiūlė atnaujinti Viešojo administravimo sektoriaus profesinį standartą Pataisos pareigūno (Lietuvos kvalifikacijų lygis (toliau – LTKS) IV) kvalifikacijos aprašą pakeičiant į Bausmių vykdymo sistemos pareigūno kvalifikacijos (LTKS IV) aprašą, nes nuo 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymas buvo pakeistas į naujos redakcijos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos įstatymą, pakeistas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas bei kiti bausmių vykdymo sistemą reglamentuojantys teisės aktai, kuriuose sąvoka ,,pataisos pareigūnas“ buvo pakeista į ,,bausmių vykdymo sistemos pareigūnas“, o sąvoka ,,pataisos įstaiga“ buvo pakeista į ,,laisvės atėmimo vietų įstaiga“. Siekiant įgyvendinti įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, buvo siūloma patikslinti Viešojo administravimo sektoriaus profesinį standartą.

Viešojo administravimo sektoriaus profesinio standarto atnaujinimui pritarė Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos sektorinis profesinis komitetas bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.