Informacija profesinio mokymo teikėjams, įgyvendinantiems motorinių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti vairuotojų mokymo programas

Šiose profesinio mokymo programose:
1. Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (kodas 265084051);
2. Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (kodas 265084052);
3. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti (kodas 265084053);
4. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka (kodas 265084054);
5. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (kodas 265084055);
6. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (kodas 265084056);
7. Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti (kodas 265084057);
8. Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka (kodas 265084058)

nustatyta, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. profesinio mokymo teikėjai, teikiantys paslaugas pagal išvardintas mokymo programas, turi atitikti visus mokymo programose nurodytus reikalavimus metodiniams ir materialiesiems ištekliams. Jeigu profesinio mokymo teikėjas neturi praktinio mokymo aikštelės, atitinkančios mokymo programos reikalavimams, jis turi teisę sudaryti sutartis su tuo profesinio mokymo teikėju, kuris atitinka šiuos reikalavimus.

Šis reikalavimas taikomas profesinio mokymo įstaigoms, kurios pradėjo mokymą pagal šias programas nuo 2015 m. liepos 1 d.