Informacinių technologijų kompetencijų plėtra regionuose

Erasmus

Kasdieniame gyvenime informacinių technologijų pasitelkimo gebėjimai tampa vis svarbesni, jie padeda atlikti kasdienes operacijas, komunikuoti, mokytis, dirbti. Lieuvoje atliktas suaugusiųjų pagrindinių gebėjimų PIAAC (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies) tyrimas atskleidė, kad labai svarbu gerinti problemų sprendimo, pasitelkiant informacines technologijas, gebėjimų lygį, nes dabar pakankamai didelė dalis suaugusiųjų nesugeba atlikti elementarių užduočių, atsiliekama nuo EBPO šalių vidurkio. Tik dalis aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų pasiekia aukščiausius įgūdžių lygius. Šie gebėjimai yra žemiausi palyginus su kitais tirtais pagrinsiniais gebėjimais.

Atsižvelgiant į poreikį LR švietimo ir mokslo ministerija kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru tęsia projektą „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“ ir sekančiame finansavimo etape. Projekto veiklos koncentruojasi į du pagrindinius tikslus: nacionalinį bei regionaninį suaugusiiųjų švietimo koordinavimo stiprinimą organizuojant regionines ir nacionalnes apvalaus stalo diskusijas, kurių metu bus aptariami aktualūs veiklos planavimo, organizavimo klausimai, ir informacinių technologijų naudojimosi gebėjimų stiprinimą regionuose bei skaitmeninio turinio atnaujinimą siekiant sudaryti galimybes kuo platesniam suaugusiųjų ratui mokytis šiuolaikinių technologijų patogiomis priemonėmis. Projektas leis užtikrinti veiklų tęstinumą tobulinant tikslinės grupės kompetencijas didinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą suaugusiems asmenims regionuose bei palaikyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorių veiklą savivaldybėse.

Projektą įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija, finansuojamas Europos Komisijai įgyvendinant Europos sąjungos suaugusiųjų švietimo iniciatyvą.

Platesnę informaciją apie projektą suteiks Vilma Sargautaitė el. paštas vilma.sargautaite@kpmpc.lt