Išbandomos modulinės profesinio mokymo programos

Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyrius kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojais, vadovaudamiesi 2015 m. rugpjūčio 12 d. Nr. V-890 ir 2016 m. liepos 21 d. Nr. V-662 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais „Dėl modulinių profesinio mokymo programų išbandymo“ vykdo modulinių profesinio mokymo programų išbandymo stebėseną.
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 18-oje profesinio mokymo įstaigų pradėtos įgyvendinti 6 modulinės profesinio mokymo programos:

1. Floristo
2. Sekretoriaus
3. Apskaitininko ir kasininko
4. Baldžiaus
5. Kirpėjo
6. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo

Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimo metu nuolat vyko profesinio mokymo įstaigų, išbandančių programas, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovų pasitarimai, konsultacijos, buvo teikiamos pastabos ir siūlymai. 2016 m. liepos-rugsėjo mėn. vyko modulinių profesinio mokymo programų koregavimas, informacija apie pakoreguotas modulines programas buvo pateikta Švietimo informacinių technologijų centrui, atitinkamai buvo pakeisti duomenys Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Nuo 2016-2017 mokslo metų profesinio mokymo įstaigose išbandomos 40 modulinių profesinio mokymo programų:

1. Žiniatinklio programuotojo
2. Java programuotojo
3. Kompiuterių tinklų derintojo
4. Multimedijos paslaugų teikėjo
5. Vizualinės reklamos gamintojo
6. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko
7. Automobilių elektros įrengimų remontininko
8. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo
9. Apdailininko (statybininko)
10. Mūrininko
11. Stogdengio
12. Siuvėjo
13. Dailiųjų tekstilės gaminių gamintojo
14. Fotografo
15. Interjero apipavidalintojo
16. Higieninės kosmetikos kosmetiko
17. Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo
18. Padavėjo ir barmeno
19. Virėjo
20. Konditerio
21. Svečių aptarnavimo darbuotojo
22. Svetingumo paslaugų administratorius
23. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo
24. Automobilių mechaniko
25. Automobilių kėbulų remontininko
26. Suvirintojo
27. Metalo apdirbimo staklininko
28. Žuvininkystės verslo darbuotojo
29. Technikos priežiūros verslo darbuotojo
30. Orlaivių remontininko
31. Traukinio mašinisto
32. Logisto ekspeditoriaus
33. Finansinių paslaugų teikėjo
34. Aplinkos apsaugos darbuotojo
35. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo
36. Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo
37. Pardavėjas
38. Policininko
39. Pasieniečio
40. Ugniagesio gelbėtojo