Įvyko Erasmus+ projekto suaugusiųjų orientavimo ir konsultavimo srityje partnerių susitikimas

2017 m. balandžio 19-21 dienomis Vilniuje įvyko Erasmus+ projekto „Besimokančių suaugusiųjų konsultavimas ir orientavimas (GOAL)“ partnerių susitikimas. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras projektą įgyvendina nuo 2015 m. vasario mėn. Projektas remiamas pagal Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos 3 pagrindinį veiksmą (KA3) „Politikos reformų rėmimas“. Projekte dalyvauja Belgija, Čekijos Respublika, Didžioji Britanija, Islandija, Lietuva, Nyderlandų Karalystė, Slovėnija ir Turkija. Projekto pabaiga – 2018 m. sausio mėn.

Projekto metu šešiose šalyse žemos kvalifikacijos besimokantiems suaugusiesiems dviem etapais teikiamos konsultavimo / orientavimo karjerai paslaugos, vertinama jų kokybė, tobulinami konsultavimo įrankiai.. Lietuvoje abiejų etapų metu profesinio mokymo įstaigoje ir suaugusiųjų švietimo centre konsultavimo paslaugas dėl mokymosi ir karjeros gavo 100 suaugusiųjų. Teikiant paslaugas atliktas kiekybinis ir kokybinis paslaugų vertinimas, jo rezultatai ir siūlomos rekomendacijos bus pateiktos nacionalinėje ataskaitoje, o Londono universiteto koledžo Švietimo institutas parengs lyginamąją projekte dalyvaujančių šalių ataskaitą. Be to, kokybiniam paslaugų ir suaugusiųjų profesinio orientavimo sistemos vertinimui organizuotos konsultantų, socialinių partnerių ir politikų fokus grupės.

Susitikimo Vilniuje metu projekto partneriai aptarė nacionalinių ataskaitų rengimą: reikalavimus kiekybiniams ir kokybiniams tyrimo duomenims, ataskaitų struktūrą, pirmojo konsultavimo etape išryškėjusius iššūkius ir galimas rekomendacijas dėl suaugusiųjų konsultavimo politikos. Projekto partneriai taip pat aplankė Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą ir Vilniaus suaugusiųjų švietimo centrą – švietimo įstaigas, kuriose teiktos profesinio konsultavimo paslaugos.

Kviečiame susipažinti su pirmojo etapo suaugusiųjų konsultavimo paslaugų Lietuvoje kokybės vertinimo rezultatais, kurie apibendrinti tarpinio vertinimo ataskaitoje.

Lietuvos nacionalinė ataskaita

Trumpraštis „Projektas „Besimokančių suaugusiųjų konsultavimas ir orientavimas (GOAL)“

Goal projekto svetainė: http://www.projectgoal.eu/