Įvyko seminaras „Inovatyvūs mokinių pasiekimų vertinimo metodai“

2017 m. vasario 28 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo seminarą „INOVATYVŪS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO METODAI“.
Seminaro tikslas – patobulinti kompetencijas, susijusias su inovatyvių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodų parinkimu ir taikymu ugdymo procese.
Seminaro metu buvo susipažinta su:

  • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo profesine kompetencija;
  • inovatyviais asmens pasiekimų vertinimo metodais ir jų parinkimu.