Įvyko seminaras „Kritinio mąstymo ugdymo galimybės pamokoje“

2017 m. kovo 22 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo seminarą „KRITINIO MĄSTYMO UGDYMO GALIMYBĖS PAMOKOJE“.

Seminaro tikslas – tobulinti dalyvių kompetenciją ugdyti kritinio mąstymo gebėjimus ir sudaryti mokiniams sąlygas aktyviai įsijungti į ugdymo procesą, mokytis savarankiškumo ir įgyti bendradarbiavimu paremto bendravimo įgūdžių.

Seminaro metu buvo susipažinta su filosofiniais ir metodologiniais kritinio mąstymo ugdymo pagrindais, praktiškai išbandyta kritinio mąstymo ugdymo schema bei strategijos, taip pat buvo suplanuotas kritinio mąstymo ugdymo schemos išbandymas konkrečiose pamokose.

Seminaro akimirkos

kmu1

kmu