Įvyko seminaras „Vaiko gerovės komisijų veikla profesinėse mokyklose“

2017 m. kovo 9 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo seminarą „VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ VEIKLA PROFESINĖSE MOKYKLOSE“.

Seminaro tikslas – Stiprinti Vaiko gerovės komisijų (VGK) narių gebėjimus teikti pagalbą.

Seminaro metu buvo aptarta:

  • pedagogų ir VGK narių gebėjimas planuoti, organizuoti ir kontroliuoti VGK veiklą;
  • tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės, sprendžiant konkrečios mokyklos problemas;
  • konsultacinės ir dalykinės pagalbos mokykloje dirbantiems mokytojams bei mokinių tėvams teikimas.

Seminaro akimirkos

sk2

sk3