Įvyko teorinės dalies kompetencijų vertinimo užduočių bandomieji testavimai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (toliau – Projektas), kurio metu yra rengiamos kompetencijų vertinimo užduotys (pagal kvalifikacijas), apimančios tiek teorinių žinių, tiek praktinių gebėjimų patikrinimą. Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus Projektui ir 2021 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujam Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašui, patvirtintam 2020 m. rugsėjo 30 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1480, teorinės dalies (žinių) vertinimas vyks elektroninėmis priemonėmis, š. m. balandžio 15 ir 29 d. buvo vykdomi bandomasis 3 (trijų) kvalifikacijų – kirpėjo IV, fotografo IV, kosmetiko IV – teorinės dalies kompetencijų vertinimas per elektroninę testavimo sistemą (toliau – bandomasis testavimas).
Šiais bandomuoju testavimu buvo siekiama supažindinti profesinio mokymo įstaigų mokinius, pedagogus su testavimo sistema, kurioje bus vykdomas asmens įgytų kompetencijų teorinės dalies vertinimas. Bandomuoju testavimu buvo siekiama pasitikrinti:

  • kaip veikia testavimo sistema;
  • kaip profesinio mokymo įstaigos pasirengusios vykdyti testavimo procesą;
  • kokių neaiškumų kyla;
  • ar pakanka laiko testui atlikti;
  • kaip mokiniams sekasi atlikti užduotis;
  • kaip sukurtos užduotys;
  • ar aiškio testavimo vykdymo instrukcijos;
  • ką galima patobulinti, patikslinti…

Bandomajame testavime dalyvavo 16-kos profesinio mokymo įstaigų 356 mokiniai.

diagrama

Atlikus bandomuosius testavimus paaiškėjo, kad testui atlikti mokiniams užtenka skiriamo laiko (120 min), daugumai testo vykdymo instrukcijos buvo aiškios, testavimo procesas praėjo sklandžiai. Sulaukta pastabų ir pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti užduočių turinį, klausimų formuluotes, testo sprendimo techninius dalykus, kuriais remiantis bus atliekamos užduočių korekcijos.

Bendrieji bandomųjų testavimų kiekybiniai rezultatai:

diagrama1

Pažymime, kad išbandymo metu gauti mokinių teorinės dalies vertinimo rezultatai buvo naudojami tik sukurtų užduočių tobulinimo tikslais, o testai buvo laikomi anonimiškai – neidentifikuojant laikančiųjų tapatybių.
Dėkojame visiems, pateikusiems vertingų pastabų ir pasiūlymų.