Įvyko Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodinės komisijos renginys

2021 m. birželio 15 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos sektoriniame praktinio mokymo centre įvyko metodinis renginys, kuriame dalyvavo Variklių transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodinės komisijos nariai, Kauno ir Klaipėdos profesinio mokymo įstaigų mokytojai, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (KPMPC) atstovai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovė ir darbdavių atstovai. Renginį moderavo Variklių transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodinės komisijos narys Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Automobilininkų skyriaus vedėjas, profesijos mokytojas Vitalius Neiberka. Renginio dalyviai pasidalino modulinių profesinio mokymo programų diegimo ir įgyvendinimo bei kompetencijų vertinimo patirtimi, aktyviai diskutavo modulinių profesinio mokymo programų turinio atitikties darbo rinkos poreikiams klausimais, aptarė minimalius slenkstinius reikalavimus mokinių bendrosioms ir specialiosioms kompetencijoms, pasidalino formaliuoju ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo gerąja patirtimi ir susipažino su numatomomis minėto vertinimo naujovėmis.

KPMPC direktoriaus pavaduotoja Rasa Šavareikaitė ir Profesinio mokymo programų rengimo skyriaus vedėjas Gintautas Bužinskas pristatė aprobuotas naujas Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių srities profesinio mokymo modulines programas ir supažindino su asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos pokyčiais, kurie įsigalios nuo naujųjų mokslo metų. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas elektroninėmis priemonėmis bus vykdomas profesinio mokymo teikėjo, turinčio elektroninį testavimą galinčią vykdyti kompiuterinę įrangą, bazėje. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas asmenims, kurie baigę formaliojo profesinio mokymo programą įgijo IV kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, arba asmenims, kurie nesimokė pagal formaliojo profesinio mokymo programą, – pasitelkto teikėjo, profesinio mokymo teikėjo, turinčių užduočiai atlikti reikalingą techninę įrangą ir priemones, bazėje arba realioje darbo vietoje, aprūpintoje reikalinga technine įranga ir priemonėmis. Diskusijos dalyviai pažymėjo, kad nenumatytas teisinis reglamentavimas dėl pakartotinio žinių ar gebėjimų patikrinimo terminų ir sąlygų nesėkmės atveju. Pameistryste formaliuoju bei neformaliuoju ir savaiminiu būdų įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo praktikas apžvelgė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausioji patarėja Danguolė Dambrauskienė, buvusi profesijos mokytoja metodininkė.

Klaipėdos techninių apžiūrų centro UAB „Transkona“ technikos direktorius Algimantas Idzelis pristatė naujus reikalavimus transporto priemonėms, kad jos būtų pripažįstamos techniškai tvarkingomis ir saugiai galėtų dalyvauti eisme. Renginio dalyviai diskutavo pasitikėjimo automobilių remonto įmonių specialistų kompetencijomis klausimais. Yra vairuotojų, kurie pirmiausiai vyksta į techninę apžiūrą, kad „surašytų trūkumus“, o tik po to vyksta į servisą šalinti nustatytus trūkumus, o ne atvirkščiai. Klaipėdos apskrities kelių policijos būrio vadas Kęstutis Virbauskas pristatė transporto eismo saugumo priemones ir saugumo reikalavimus transporto priemonėms.

Darbdavius atstovavo naujų automobilių pardavimo ir techninės priežiūros bei remonto įmonių atstovai. UAB „Sostena“ serviso vadovas Egidijus Valužis atstovaujantis „Volvo“ koncerną supažindino renginio dalyvius su klientų aptarnavimo programa, kuri remiasi tiesioginiu mechanikų ir klientų bendradarbiavimu, siekiant, kad darbas ir aptarnavimo procesas taptų gerokai efektyvesnis. Įmonėse atsisakoma serviso priėmėjų ir meistrų. Renginio dalyviai diskutavo kokių papildomų kompetencijų reikėtų ugdant mokinius tokiam darbui. PSA koncerno atstovas, sertifikuoto Opel ir Peugeot serviso, UAB „Armi servisas“ technikos direktorius Gintaras Sendrius pasidalino savo įžvalgomis apie praėjusio laikotarpio mokinių praktiką servisuose, Gintaras Sendrius pasiūlė galimus bendradarbiavimo būdus, gerinant mokinių mokymą ir praktiką servisuose ir nurodė pagrindinį rodiklį – mokinių motyvaciją bei išskyrė pastebimai didėjantį elektrinių ir hibridinių automobilių remontininkų poreikį. Oficialaus Ford, Mazda ir Jaguar atstovas, UAB „Inchcape“ serviso meistras Rolandas Semionovas pasidalino gerais mokinių rezultatais karantino dėl Covid 19 praktinio mokymo rezultatais. Geri rezultatai buvo pasiekti įgyjant kompetencijas tiesiogiai darbo vietose. Darbdavių atstovai diskutavo su profesijos mokytojais apie sėkmingos profesinio mokymo įstaigą baigusio mokinio integracijos automobilių remonto įmonėje prielaidas ir sąlygas.

Renginio dalyviai sutarė iki š. m. birželio mėn. pabaigos pateikti Klaipėdos regiono profesijos mokytojų ir Kauno technikos profesinio mokymo centro profesijos mokytojų siūlymus KPMPC dėl modulinių profesinio mokymo programų diegimo ir įgyvendinimo.