Kas gi tie Lietuvos atstovai, patekę tarp 10-ies geriausių tarptautiniame fotografijos konkurse „Jaunimas profesiniame mokyme“?!

2016 m. spalio 31 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras paviešino Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) organizuoto fotografijos konkurso „Jaunimas profesiniame mokyme“ rezultatus. Net dviejų Lietuvos atstovų fotografijos pateko tarp 10-ies geriausių. Kviečiame su jais artimiau susipažinti!
fotografija „Suvirinimas“
deividas-skirius
Šios fotografijos autorius yra Tauragės profesinio rengimo centro mokinys Deivydas Skirius. Deivydo tikslas – įgyti automobilių mechanikų priežiūros kvalifikaciją. Pasak Deivydo, konkurse dalyvauti jį paskatino gyvenimo nuostata, kad visada verta pabandyti dalyvauti ir reikia tikėti, kad galima laimėti. Savo nuotrauka Deivydas siekė parodyti, kad besimokant pagal savo specialybę, galima įgyti ir kitų aktualių darbo rinkai kvalifikacijų – šiuo atveju jis su savo bendrakursiais siekia įgyti papildomą – suvirintojo kvalifikaciją. Patraukliausias dalykas profesinio mokymo įstaigoje jam yra praktinis mokymas. Fotografijos autorius linki visiems savo draugams gerų mokslo rezultatų ir įgyti norimą profesiją!
fotografija „Adatos paliestas“
tadas-gulbinas

Fotografijos „Adatos paliestas“ autorius Tadas Gulbinas atstovauja Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriui. Pateikta nuotrauka Tadas siekė parodyti mokinių kasdienybę, kolektyvinę dvasią, mokymosi kelią link profesijos, kartais net ir skaudų, bet visuomet prasmingą. Patraukliausias dalykas profesinio mokymo įstaigoje – bendraminčių kolektyvas, su kuriais galima pasidalinti savo idėjomis ir siekiais. Nuotraukos herojų svajonės siekia net Paryžių – mados pasaulio meką.
Minėtų fotografijų autoriams Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įteiks atminimo dovanėles.
20161130_151140

Dar kartą dėkojame visiems šiame Konkurse dalyvavusiems Lietuvos profesinio mokymo atstovams bei linkime jiems neišsemiamos drąsos svajoti, atkaklumo siekiant gyvenimo kelyje užsibrėžtų tikslų.

logotipas refernet_rgb_lt