Kodėl kuriami nauji profesiniai standartai turėtų rūpėti kiekvienam iš mūsų?


Ne viskas, kas vyksta tyliai, palyginti su rinkimų griausmu, yra mažiau svarbu. Plėtojant nacionalinę kvalifikacijų sistemą, už kurios formavimo darbus yra atsakingas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC), vyksta svarbūs darbai: svarstomi naujai parengti profesiniai standartai. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kviečia visas Lietuvos kvalifikacijų sistema suinteresuotas ir besidominčias institucijas reikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus. Kam tai svarbu? Visiems! Ir darbdaviams, ir švietimo atstovams, ir kiekvienam iš mūsų.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt