Kompetencijų vertinimo tvarkaraščiai

Teorinės dalies vertinimo tvarkaraštis

2024 m. teorinės dalies vertinimo tvarkaraštį rasite čia

Atkreipiame dėmesį, kad kompetencijų vertinimo tvarkaraštyje nurodytos testavimo datos yra skirtos visiems profesinio mokymo teikėjams. Tvarkaraštis, esant būtinybei, gali būti tikslinamas.

Teorinės dalies tvarkaraščio tikslinimo procedūra:

1.  Profesinio mokymo teikėjo vadovo ar įgaliojo asmens pasirašyti raštai dėl poreikio patikslinti teorinės dalies kompetencijų vertinimo tvarkaraštį turi būti pateikti el. paštu info@kpmpc.lt. Rašte turi būti nurodomas mokymo programos pavadinimas, mokymo programos kodas ir pageidaujama testavimo data.
2.  Per 10 darbo dienas profesinio mokymo teikėjas raštu informuojamas apie priimtą sprendimą dėl teorinės dalies tvarkaraščio patikslinimo. Patikslintas teorinės dalies tvarkaraštis atnaujinamas svetainėje www.kpmpc.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad prašant naujos kompetencijų vertinimo datos, profesinio mokymo teikėjas turi įvertinti registracijos teorinės dalies vertinimui terminus bei pateikto rašto atsakymui skirtą laiką. Mokinių registre asmenis registruoti teorinės dalies vertinimui galima tik gavus raštišką atsakymą dėl tvarkaraščio patikslinimo.

Praktinės dalies vertinimo tvarkaraštis

Profesinio mokymo įstaigoms planuojant teorinės ir praktinės dalies kompetencijų vertinimą būtina kreiptis į atitinkamo sektoriaus pasitelktą teikėją:

  • Dėl I-III lygio kvalifikacijų praktinės dalies vertinimo profesinio mokymo teikėjas turi pateikti informaciją pasitelktam teikėjui apie planuojamą teorinės ir praktinės dalies vertinimo vietą, datą, laiką ir kontaktinį asmenį.
  • Dėl IV lygio kvalifikacijų praktinės dalies vertinimo profesinio mokymo įstaigos turi informuoti pasitelktą teikėją apie planuojamą teorinės ir praktinės dalies vertinimo datą, laiką, kontaktinį asmenį bei pateikti informaciją apie praktinės dalies vertinimo užduočiai atlikti turimą reikalingą techninę įrangą ir priemones.

Pasitelktų teikėjų, asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti, informavimui apie teorinės ir praktinės dalies vykdymą skirtų anketų nuorodas rasite čia.

Praktinės dalies vykdymo tvarkaraščiai privalo būti skelbiami pasitelkto teikėjo, profesinio mokymo teikėjo interneto svetainėje.

Pasitelktų teikėjų suvesta informacija apie teorinės ir praktinės dalies kompetencijų vertinimą profesinio mokymo įstaigose pateikiama žemiau esančiuose tvarkaraščiuose pagal sektorius:

1. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius
2. Aplinkos apsaugos sektorius
3. Chemijos gaminių gamybos sektorius
4. Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius
5. Energetikos sektorius
6. Informacinių ir ryšių technologijų sektorius
7. Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektorius
8. Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektorius
9. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektorius
10. Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektorius
11. Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektorius
12. Prekybos sektorius
13. Socialinių paslaugų sektorius
14. Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektorius
15. Statybos sektorius
16. Švietimo sektorius
17. Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektorius
18. Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektorius
19. Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektorius
20. Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektorius
21. Virinamų ir lituojamų metalo gaminių (išskyrus mašinas ir įrenginius) bei transporto priemonių (išskyrus variklines) ir jų įrangos gamybos ir remonto sektorius
22. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektorius