Kompetencijų vertinimo tvarkaraščiai

Teorinės dalies vertinimo tvarkaraštis

2022 m. teorinės dalies vertinimo tvarkaraštį rasite čia.

Kvalifikacijų tvarkymo institucija iš profesinio mokymo teikėjų iki einamųjų metų lapkričio 1 d. surinkusi informaciją, kasmet sudaro ir patvirtina ateinančių kalendorinių metų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį (patvirtintas tvarkaraštis, esant būtinybei, gali būti tikslinamas, bet ne vėliau nei likus 14 darbo dienų iki kompetencijų vertinimo). Atkreipiame dėmesį, kad kompetencijų vertinimo tvarkaraštyje nurodytos testavimo datos yra skirtos visiems profesinio mokymo teikėjams.

Teorinės dalies tvarkaraščio tikslinimas:

1.  Profesinio mokymo teikėjo vadovo ar įgaliojo asmens pasirašyti raštai dėl poreikio patikslinti teorinės dalies kompetencijų vertinimo tvarkaraštį turi būti pateikti el. paštu info@kpmpc.lt ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki rašte nurodomos pageidaujamos testavimo datos. Rašte turi būti nurodomas mokymo programos pavadinimas, mokymo programos kodas ir pageidaujama testavimo data.
2.  Per 5 darbo dienas profesinio mokymo teikėjas raštu informuojamas apie priimtą sprendimą dėl teorinės dalies tvarkaraščio patikslinimo. Patikslintas teorinės dalies tvarkaraštis atnaujinamas svetainėje www.kpmpc.lt.

Praktinės dalies vertinimo tvarkaraštis

Profesinio mokymo įstaigoms planuojant praktinės dalies kompetencijų vertinimą būtina kreiptis į atitinkamo sektoriaus pasitelktą teikėją:

  • Dėl I-III lygio kvalifikacijų praktinės dalies vertinimo profesinio mokymo teikėjas turi pateikti informaciją pasitelktam teikėjui apie planuojamą praktinės dalies vertinimo vietą, datą, laiką ir kontaktinį asmenį.
  • Dėl IV lygio kvalifikacijų praktinės dalies vertinimo profesinio mokymo įstaigos turi informuoti pasitelktą teikėją apie planuojamą praktinės dalies vertinimo datą, laiką, kontaktinį asmenį bei pateikti informaciją apie užduočiai atlikti turimą reikalingą techninę įrangą ir priemones. Pasitelktas teikėjas, įvertinęs gautą informaciją, patvirtina planuojamo vertinimo datą ir vietą

Pasitelktų teikėjų suvesta informacija apie praktinės dalies kompetencijų vertinimą profesinio mokymo įstaigose pateikiama žemiau esančiuose tvarkaraščiuose pagal sektorius:

1. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius
2. Aplinkos apsaugos sektorius
3. Chemijos gaminių gamybos sektorius
4. Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius
5. Energetikos sektorius
6. Informacinių ir ryšių technologijų sektorius
7. Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektorius
8. Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektorius
9. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektorius
10. Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektorius
11. Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektorius
12. Prekybos sektorius
13. Socialinių paslaugų sektorius
14. Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektorius
15. Statybos sektorius
16. Švietimo sektorius
17. Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektorius
18. Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektorius
19. Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektorius
20. Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektorius
21. Virinamų ir lituojamų metalo gaminių (išskyrus mašinas ir įrenginius) bei transporto priemonių (išskyrus variklines) ir jų įrangos gamybos ir remonto sektorius
22. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektorius