Konferencija „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2014 metai“

2014 m. gruodžio 16 d. vyko konferencija „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2014 metai“. Tai tradicinė kasmetinė konferencija, kurią bendrai organizuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) ir Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo ir orientavimo skyrius. Konferencijos tematika kiekvienais metais kinta, šių metų renginys skirtas profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimo temai.

Konferencijos metu aptarti profesinio mokymo – verslo bendradarbiavimo poreikiai ir perspektyvos. Savo požiūrius į profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimo situaciją ir galimybes pristatė socialinių partnerių – Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos – atstovai bei profesinio mokymo įstaigų – Alytaus profesinio rengimo centro ir Šiaulių profesinio rengimo centro – atstovai. Renginyje buvo diskutuojama dėl ES struktūrinių fondų lėšų profesiniam mokymui planavimo, pristatyta švietimo įstaigų strateginio planavimo metodika. Erasmus+ programos galimybes Lietuvos profesiniam mokymui 2015 metais pristatė Švietimo mainų paramos fondo atstovė, numatomus Europos siekinius profesiniam mokymui bei planuojamas mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas pristatė KPMPC atstovai.

Renginyje taip pat paskelbti ir apdovanoti 2014 m. profesinio mokymo gerosios patirties konkurso laimėtojai. 2014 m. konkurso tema – profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimas. Konkurse sulaukta konkrečių profesinio mokymo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimo pavyzdžių apie:

  • įmonių iniciatyvas formuojant ir atnaujinant mokymo programų turinį;
  • profesinio mokymo programų įgyvendinimą, bendradarbiaujant su labai mažomis ir mažomis įmonėmis;
  • sėkmingas mokymo įstaigų patirtis, pritraukiant regiono įmones prisidėti prie profesinio mokymo;
  • profesinio mokymo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimą gerinant profesijos mokytojų kompetenciją.

Iš viso konkursui pateiktos 43 paraiškos. Konkurso laimėtojus rinko komisija, sudaryta iš ŠMM, KPMPC, Švietimo mainų paramos fondo ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovų.

Konferencijos pranešimai

Informacija apie gerosios profesinio mokymo patirties konkursą