Konferencija Rygoje baigėsi Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministerijų projektas mokymosi darbo vietoje ir pameistrystės plėtrai

2016 m. sausio 24-25 d. Rygoje vyko Erasmus + projekto „Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje (WBL-Balt)“ seminaras ir baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo Latvijos, Estijos ir Lietuvos šalių švietimo ir mokslo ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų, mokymo įstaigų ir darbdavių atstovai. Konferencija skirta pristatyti projekto rezultatus ir, tuo pačiu, aptarti Baltijos šalių bendradarbiavimo profesiniame mokyme perspektyvas ir kryptis, akcentuojant profesinio mokymo tarptautiškumą, inovatyvumą ir meistriškumą.

Projektu siekta paremti mokymosi darbo vietoje ir pameistrystės plėtrą trijose Baltijos šalyse bei sustiprinti šalių bendradarbiavimą, keitimąsi profesinio mokymo sistemos reformų įgyvendinimo patirtimi. Projekto pradžioje trijų šalių švietimo ministrai pasirašė Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljansą (BAfA), kuriuo įsipareigota glaudžiau bendradarbiauti, keistis patirtimi, kartu populiarinti pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje.

Projekto partneriai: Latvijos švietimo ir mokslo ministerija, Latvijos darbdavių konfederacija, Nacionalinis švietimo centras (Latvija), Latvijos profesinių sąjungų konfederacija, fondas INNOVE (Estija), Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (Lietuva).

Visos šalys savo veiklas projekte suplanavo individualiai, o Lietuvoje projekto metu apibendrintos pameistrystės projektų pamokos, sukurtas veiksmų planas praktiniam mokymui ir pameistrystei stiprinti Lietuvoje, vyko šešios apskrito stalo diskusijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje temomis, organizuota žiniasklaidos kampanija, pristatanti mokymo darbo vietoje naudą, ir organizuota tarptautinė konferencija, kurios metu apdovanotos švietimo įstaigos, įmonės, asociacijos, sėkmingai įgyvendinančios pameistrystę.

Konferencijos Rygoje metu sutarta ir toliau stiprinti bendradarbiavimą tarp Latvijos, Lietuvos ir Estijos, įtraukiant profesinio mokymo įstaigas, darbdavių struktūras ir švietimo ir mokslo ministerijoms pavaldžias įstaigas. Sutarta kasmet organizuoti bendrą renginį, kurio metu būtų keičiamasi profesinio mokymo naujienomis ir naujovėmis. Netrukus prasidės Erasmus+ programos projektas „Naujų profesijos mokytojų ir įmonių praktinio mokymo meistrų rengimo modelių išbandymas“, kuriame Baltijos šalių atstovai kartu su Jyvaskyla taikomųjų mokslų universitetu kurs profesijos mokytojų ir praktinio mokymo meistrų kompetencijų profilius, jų mokymo programą ir organizuos abiejų šių grupių mokymus.

Informacija apie projektą „Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje (WBL-Balt)“