Konferencija “Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi stiprinimas savivaldybėse”

LR Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru įgyvendinant Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą organizuoja nacionalinę konferenciją “Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi stiprinimas savivaldybėse”. Konferencija vyks 2016 m. gruodžio 15 d.

Konferencijoje bus aptariama ypač svarbi savivaldybių funkcija koordinuojant ir planuojant suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi, pristatomi savivaldybėms aktualūs tarptautinio suaugusiųjų gebėjimų tyrimo PIAAC duomenys, kalbama apie LR Švietimo ir mokslo ministerijos finansinę paramą savivaldybėms 2017 m. įgyvendinant savivaldybių suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planus.