Konkursai į iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų finansuojamas darbuotojų pagal darbo sutartį darbo vietas.