KPMPC akredituotas vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas

Informuojame, kad švietimo ir mokslo ministras akreditavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Informaciją apie siūlomas mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas paskelbsime netrukus.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. V-945 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“