Kroatijos švietimo ekspertų vizitas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre

2016 m. sausio 19 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre (toliau – Centras) lankėsi svečiai iš Kroatijos Respublikos. Delegacijos nariai atstovavo Kroatijos Respublikos Mokslo, švietimo ir sporto ministeriją, Zagrebo universitetą bei Profesinio ir suaugusiųjų mokymo agentūrą ir dalyvavo Centro kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija organizuotame renginyje. Susitikimo metu dalyviai dalinosi gerąja suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo patirtimi. Dr. Dalia Šiaulytienė pristatė Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemą bei ją reglamentuojančius teisės aktus, Centro direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Jurgaitis plačiau apžvelgė profesinio mokymo sistemos ypatumus, Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėjas Saulius Baliukynas – Lietuvos kvalifikacijų sistemą, standartus ir modulines programas. Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė Vilma Sargautaitė apibendrino gerąją Europos Sąjungos finansuojamų projektų patirtį neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, pristatė projektus „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (I ir II etapas)“, „Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“, elektroninio mokymosi platformą www.smis.lt bei praktines naudojimosi galimybes, statistinius Trečiojo amžiaus universitetų veiklos duomenis. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Dr. Vilija Lukošūnienė atskleidė asociacijos vykdomą ilgametę veiklą neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, apžvelgė įgyvendinamus projektus bei renginius. Susitikimo metu aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.
Delegacijos vizitas organizuotas įgyvendinant Europos suaugusiųjų švietimo darbotvarkę.
Susitikimo akimirkos

01

02

Informaciją parengė: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Suaugusiųjų švietimo skyrius