Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizuoja viešąsias konsultacijas/apskrito stalo diskusijas profesinių standartų projektams aptarti

Norėdami informuoti apie parengtus profesinių standartų projektus ir siekdami suderinti visų suinteresuotų asmenų ir institucijų nuomones dėl šių profesinių standartų, pradėjome organizuoti viešąsias konsultacijas/apskrito stalo diskusijas. Pirmųjų diskusijų metu buvo aptarti: Elektros įrangos ir kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos ir remonto sektoriaus, Prekybos sektoriaus, Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos paslaugų sektoriaus, Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus, Aplinkos apsaugos sektoriaus, Statybos sektoriaus, Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektoriaus, Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriaus, Energetikos sektoriaus profesinių standartų projektai.
Viešųjų konsultacijų tikslas – su atitinkamų sektorių dalyviais ir visais suinteresuotaisiais asmenimis suderinti tam tikro sektoriaus specialistų rengimo principus, kurie išdėstyti profesinių standartų projektų kvalifikacijų aprašuose. Diskusijose dalyvauja profesinio standarto rengėjai, kurie trumpai pristato profesinių standartų projektų rengimo, vertinimo, koregavimo eigą, vertintojai, sektorinių profesinio komitetų nariai, darbdaviai, ministerijų atstovai, specialistų rengimą įgyvendinančių institucijų atstovai, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai.

2019 m. vasario 20 d. vyko Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro organizuota viešoji konsultacija/apskrito stalo diskusija Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektoriaus profesinio standarto projektui aptarti.

Artimiausiu metu planuojamos viešosios konsultacijos/ apskrito stalo diskusijos:

2019 m. vasario 25 d. Socialinių paslaugų sektoriaus profesinio standarto projektui aptarti;

2019 m. vasario 26 d. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinio standarto projektui aptarti;

2019 m. vasario 27 d. Medienos gaminių ir baldų gamybos sektoriaus profesinio standarto projektui aptarti.

Visi aukščiau paminėti profesinių standartų projektai skelbiami Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro internetinėje svetainėje.