Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo taryba

  • Gražvydas Kazakevičius, švietimo ir mokslo viceministras (pirmininkas);
  • Giedrius Viliūnas, švietimo ir mokslo viceministras (pirmininko pavaduotojas);
  • Aidas Aldakauskas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius;
  • Ričardas Ališauskas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas;
  • Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
  • Arminas Varanauskas, švietimo ir mokslo ministro patarėjas;
  • Saulius Zybartas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius;
  • Loreta Žadeikaitė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja;
  • Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1086 ƒ„Dėl švietimo pagalbos įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, koordinavimo tarybos sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.