Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo taryba

  • Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius, Koordinavimo tarybos pirmininkas
  • Inga Jagelavičiūtė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė
  • Virginijus Mažeika, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vedėjas
  • Elena Pelakauskienė, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos direktorė
  • Tomas Pūtys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1530 ƒ„Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“