Kvalifikuota darbo jėga – misija (ne)įmanoma? Vykdoma Lietuvos gamybos sektoriaus darbdavių apklausa !!!

Kviečiame Lietuvos gamybos įmonių specialistus, kurie yra atsakingi už įmonės darbuotojų samdą ir / arba samdos strateginį planavimą dalyvauti apklausoje tema „Pameistrystės skatinimas Lietuvoje”.

Apklausos tikslas – įvertinti Lietuvos gamybos įmonių suinteresuotumo įsitraukti į pameistrystės organizavimą lygį, identifikuoti motyvaciją dalyvauti mažinančius veiksnius ir nustatyti dalyvavimo pameistrystės mokyme skatinimo priemones.

Apklausos aktualumas

Vienas iš iššūkių, kurį pabrėžia Užimtumo tarnyba jau pora metų iš eilės – šalies darbo pasiūlos kvalifikacijų neatitikimas darbdavių poreikiams ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. 2018 m. Lietuvoje buvo 3 kartus daugiau nekvalifikuoto darbo ieškančių asmenų, nei tokių darbo skelbimų. Su kvalifikacijų problema susiduria ne tik Lietuvos darbdaviai – 20 proc. įmonių veiklą ribojo tinkamų kvalifikacijų turinčių darbuotojų trūkumas – bet ir užsienio investuotojai – net 62 proc. (iš 63 apklaustų Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių) teigia, jog kvalifikuotos darbo jėgos šalyje nepakanka arba iš dalies nepakanka.

Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis, 2018 – 2019 m. Lietuvoje sparčiai augo statybos ir pramonės sektoriai. 2018 m. kas penkta įregistruota laisva darbo vieta buvo pramonės srityje (UT, 2018 m.). Pramonės sektorius yra vienintelis sektorius, kuriame laisvų darbo vietų skaičius per pastaruosius kelis metus nuosekliai augo (UT, 2020 m.). Daugiau nei pusė visų darbo skelbimų pramonės srityje – kvalifikuotiems darbuotojams.

Darbdavių pasitenkinimo profesiniu mokymu tyrimas (2018 m.) parodė, jog gamybos įmonės, palyginus su kitais sektoriais, aktyviausiai bendrauja su profesinio mokymo įstaigomis. Dažniausia šio bendradarbiavimo forma – mokinių priėmimas į praktikas. Šis tyrimas taip pat parodė, jog per paskutinius 5 metus, būtent gamybos įmonės yra pagrindinis profesinio mokymo įstaigų absolventų darbdavys. Šios srities įmonės (kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų), kurios nesamdo profesinio mokymo įstaigų absolventų teigia, jog pagrindinė priežastis – per žema absolventų kvalifikacija.

Tarptautinė patirtis rodo, jog pameistrystės programos yra sėkmingiausios, kai yra jaučiamas kvalifikuotų specialistų trūkumas ir kvalifikacijų neatitikimas darbo rinkai. Būtent gamybos sektorius Lietuvoje šiuo metu patiria šias abi problemas. Gamybos įmonės taip pat turi istoriškai glaudžius santykius su profesinio mokymo įstaigomis. Tai yra pagrindinė sąlyga reikalinga pameistrystės programų vystymui. Dėl šių priežasčių, būtent gamybos sektorius yra pasirinktas kaip pilotinė sritis tiriant pameistrystės mokymo formos plėtros galimybes. Tyrimo metu gauti rezultatai būtų pritaikomi ir kitiems ekonominiams sektoriams pameistrystės programų vystyme.

Apklausa vyks iki 2020 m. liepos 20 dienos. Preliminari apklausos trukmė – apie 20 minučių.

Apklausos anketą rasite paspaudę šią nuorodą.

Jūsų nuomonė mums svarbi !!!

Kontaktai pasiteirauti:

migle.orlauske@kurklt.lt

zygimantas.kapocius@kurklt.lt