Kviečiame į įmonių meistrų, atsakingų už pameistrių mokymą, kvalifikacijos tobulinimo mokymus

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras vykdo projektą „2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profesinio mokymo kokybės orientacinei sistemai (EQAVET)“, Nr. 609327-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP. Projekto tikslas – didinti įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo kokybę ir plačiąja prasme ugdyti mokymosi darbo vietoje kultūrą.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizuoja ir kviečia įmonių meistrus registruotis į nuotolinius mokymus: “Įmonės meistrų, atsakingų už pameistrių mokymą, kvalifikacijos tobulinimas“. Mokymai skirti įmonių meistrams, siekiantiems tobulinti profesines žinias organizuojant bei įgyvendinant pameistrių mokymą.

Mokymus sudaro šios temos: „Įvadinė tema. Pameistrystės samprata ir organizavimas“, „Pedagoginiai ir psichologiniai aspektai pameistrystei“, „Mediacija“, „Pameistrių mokymų kokybės užtikrinimas“, „Įmonės meistrų ir pameistrių geroji pameistrystės įgyvendinimo patirtis“.

Mokymų programą sudaro 40 akad. val., iš jų 20 akad. val. skirta savarankiškam darbui. Sėkmingai baigus mokymus dalyviams bus išduotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Mokymai yra nemokami, o dalyvių skaičius iš vienos įstaigos yra neribojamas. Į mokymus kviečiame registruotis iki 2021 m. kovo 9 d.

Registracijos į mokymus nuoroda: https://forms.gle/ghPg9o717w3pJySU7

Kontaktai pasiteirauti:

Lina Lukošiūnienė, tel. 8 620 14 655, el. paštas lina.lukosiuniene@kpmpc.lt.

Laimutė Ratkevičienė, tel. 8 687 29 886, el. paštas pavaduotoja@vpm.lt.

Tikimės Jūsų aktyvaus dalyvavimo.