Kviečiame į informacinį susitikimą dėl profesinio mokymo licencijavimo

2023 m. gruodžio 12 d. 9.30 val. kviečiame visus suinteresuotus asmenis dalyvauti nuotoliniame susitikime dėl profesinio mokymo licencijavimo.

Susitikimo turinys:

  • Pokyčiai įsigaliojus naujoms Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklėms (nuo 2023-09-01)
  • Klausimų – atsakymų sesija

Susitikimo dalyvius maloniai prašome užsiregistruoti: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT1ydvRI__HGOU8K9qRXwJqM2oBCBZf3pbCDt70o1n2KEUXQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Registracijos formoje galite pateikti su profesinio mokymo licencijavimu kylančius klausimus.

Susitikimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRlYjdmYjUtMjU3NS00YWIyLTk3YmMtZTc0ODY4Y2MyMzA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d197ea5-d07a-47ea-bcb9-2447d73d3268%22%2c%22Oid%22%3a%2216991cef-14b4-4ded-90e1-72ff0c299935%22%7d

Susitikimo trukmė: iki 2 valandų.