Kviečiame susipažinti su atlikto tyrimo ataskaita

Europos Sąjungos Taryba dar 2012 metų gruodžio 20 dieną išleido rekomendacijas dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo. Įgyvendinant šias rekomendacijas Lietuvos profesinio mokymo teikėjai ir teritoriniai Užimtumo tarnybos skyriai bendradarbiauja suteikdami darbo ieškantiems asmenims galimybę tapti patrauklesniais darbo rinkoje – šie asmenys gali pasitvirtinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas. Įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ atlikta profesinio mokymo įstaigų ir teritorinių Užimtumo tarnybos skyrių atstovų apklausa, kurios metu analizuotas sukauptas profesinio mokymo įstaigų ir teritorinių Užimtumo tarnybos skyrių patyrimas pripažįstant asmenų neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas. Kviečiame susipažinti!