Kviečiame susipažinti su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atliktos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo apklausos rezultatais

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – KPMPC) atliko Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo apklausą (toliau – apklausa), kurios tikslas atlikti profesinio mokymo bendruomenės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizę.

Apklausoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokytojai, profesijos mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, profesinio mokymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai.

Apklausoje dalyvavo 630 respondentų, didžioji dalis respondentų – profesijos mokytojai.

Apklausos rezultatų dėka, sudarytos tinkamos prielaidos planuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklas remiantis duomenimis pagrįsta informacija.
Dėkojame visiems dalyvavusiems apklausoje, taip pat esame labai dėkingi už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo apklausos rezultatai