Kviečiame susipažinti su suaugusiųjų konsultavimo paslaugų analizės rezultatais

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras nuo 2015 m. vasario mėn. įgyvendina projektą „Besimokančių suaugusiųjų konsultavimas ir orientavimas (GOAL)“ pagal Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos 3 pagrindinį veiksmą (KA3) „Politikos reformų rėmimas“. Projekte dalyvauja Belgija, Čekijos Respublika, Didžioji Britanija, Islandija, Lietuva, Nyderlandų Karalystė, Slovėnija ir Turkija. Projekto trukmė – 3 metai.
Projekto metu 6 projekto šalyse žemos kvalifikacijos besimokantiems suaugusiesiems teikiamos konsultavimo / orientavimo karjerai paslaugos, vertinama jų kokybė, tobulinami konsultavimo įrankiai. Lietuvoje jau įvykdytas pirmasis konsultavimo etapas, kurio metu profesinio mokymo įstaigoje ir suaugusiųjų švietimo centre konsultavimo paslaugas dėl mokymosi ir karjeros gavo 50 suaugusiųjų. Tiek pat suaugusiųjų bus konsultuojami ir antrojo etapo metu 2017 m. pavasarį. Teikiant paslaugas atliktas kiekybinis ir kokybinis paslaugų vertinimas, o Londono universiteto koledžo Švietimo institutas parengė lyginamąją projekte dalyvaujančių šalių ataskaitą.
Kviečiame susipažinti su suaugusiųjų konsultavimo paslaugų Lietuvoje kokybės vertinimo rezultatais, kurie apibendrinti tarpinio vertinimo ataskaitoje.
Trumpraštis „Projektas „Besimokančių suaugusiųjų konsultavimas ir orientavimas (GOAL)“
Lietuvos nacionalinė ataskaita
Goal projekto svetainė: http://www.projectgoal.eu/
goal