Kviečiame susipažinti su video medžiaga apie pameistrystės naudą

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su Lietuvos partneriais Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei Latvijos, Estijos ir Suomijos partneriais įgyvendina ES Erasmus+ projektą Nr. 582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI–POLICY „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)).

Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą, stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų ir įmonių.

Įgyvendinant projektą parengta 3 Baltijos šalių jungtinė įmonių meistrų mokymo programa ir metodinė medžiaga, apmokyti 800 meistrų trijose Baltijos šalyse, užmegztas naujas Baltijos politinio dialogo lygmuo dėl meistrų mokymo darbo vietoje.

Kviečiame žiūrėti šią projekto filmuotą medžiagą: