Lapkričio 23 d. įvyko metodinis susitikimas Radviliškių technologijų ir verslo mokymo centre

Nepaisant gamtos iššūkių lapkričio 23 d. profesinio mokymo metodinių komisijų (toliau – Komisijos) pirmininkai kartu su Komisijų nariais bei kitais kviestiniais svečiais rinkosi Radviliškio technologijų ir verslo profesinio mokymo centre, kur dalyvavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro kartu su Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukiojo profesinio mokymo metodine komisija organizuotame renginyje.

Renginio buvo pristatytos ne tik Komisijų veiklos aktualios, aptarti 2020-2023 m. Komisijų veiklos rezultatai, bet, kas svarbiausia, susitikimo metu buvo paliesti klausimai, susiję su asmenų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, profesiniu mokymu. Radviliškių technologijų ir verslo mokymo centras, bei Smalininkų technologijų ir verslo mokykla pasidalijo savo patirtimi koks yra profesinio mokymo programų prieinamumas SUP mokiniams, kaip organizuojamas mokymasis pagal profesinio mokymo programą ir socialinių įgūdžių ugdymo programą.

Dėkojame Radviliškių technologijų ir verslo mokymo centrui už šiltą priėmimą, pagalbą organizuojant renginį bei pasidalintą patirtį.

Renginio programa

refernet-1